Máy nén lạnh ZB45KQ-TFD-524 6 HP

Máy nén lạnh ZB38KQE-TFD-524 5 HP
Công suất 5 HP
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
Giao hàng miễn phí tại nội thành TPHCM
Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
Hấp thụ cao su
Kính dầu
THANH TOÁN
Chuyển khoản
Tiền mặt
An Khang cung cấp tất cả các loại máy nén
Máy nén lạnh Danfoss
Máy nén lạnh Panasonic
Máy nén lạnh Toshiba
Máy nén lạnh Daikin
Máy nén lạnh LG
Máy nén lạnh Danfoss
Máy nén lạnh Kulthorn
Máy nén lạnh Mitsubishi
Máy nén lạnh Tecumseh
Máy nén lạnh Bitzer
Block máy nén lạnh Copeland 10 Hp ZB76KQ-TFD-550
Những loại máy nén khí được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
CÁC MODEL MÁY NÉN LẠNH COPELAND SCROLL ZR ( GAS LẠNH: R22, R404, R407,…; ĐIỆN ÁP: 220V / 380V / 50Hz ):
Máy nén Copeland ZR24K3-PFJ-522: 2,0 HP
Máy nén Copeland ZR26K3-PFJ-522: 2,2 HP
Máy nén Copeland ZR36K3-PFJ-522: 3 HP
Máy nén Copeland ZR40K3-PFJ-522: 3,2 HP
Máy nén Copeland ZR42K3-PFJ-522: 3,3 HP
Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZR24K3-TFD-522: 2,0 HP
Máy nén Copeland ZR26K3-TFD-522: 2,2 HP
Máy nén Copeland ZR32K3-TFD-522: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZR36K3-TFD-522: 3 HP
Máy nén Copeland ZR36K3E-TFD-522: 3 HP
Máy nén Copeland ZR40K3-TFD-522: 3,2 HP
Máy nén Copeland ZR40K3E-TFD-522: 3,3 HP
Máy nén Copeland ZR42K3-TFD-522: 3,3 HP
Máy nén Copeland ZR45K3-TFD-522: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZR48KC-TFD-522: 4 HP
Máy nén Copeland ZR48KCE-TFD-522: 4,0 HP
Máy nén Copeland ZR54KC-TFD-522: 4,5 HP
Máy nén Copeland ZR54KE TFP 54E: 4,7 HP
Máy nén Copeland ZR57KC-TFD-522: 4,7 HP
Máy nén Copeland ZR57KCE-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KC-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KC-TFD-422: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KCE-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KCE-TFD-422: 5 HP
Máy nén Copeland ZR68KC-TFD-522: 5,7 HP
Máy nén Copeland ZR68KCE-TFD-522: 5,7 HP
Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-52E: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-522: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-422: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KCE-TFD-522: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KCE-TFD-422: 6 HP
Máy nén Copeland ZR81KC-TFD-522: 6,7 HP
Máy nén Copeland ZR81KCE-TFD-522: 6,7 HP
Máy nén Copeland ZR81KCE-TFD-422: 6,7 HP
Máy nén Copeland ZR84KC-TFD-522: 7 HP
Máy nén Copeland ZR84KCE-TFD-522: 7 HP
Máy nén Copeland ZR94KC-TFD-522: 8 HP
Máy nén Copeland ZR94KCE-TFD-522: 8 HP
Máy nén Copeland ZR108KC-TFD-522: 9 HP
Máy nén Copeland ZR108KCE-TFD-522: 9 HP
Máy nén Copeland ZR125KC-TFD-522: 10 HP
Máy nén Copeland ZR125KC-TFD-422: 10 HP
Máy nén Copeland ZR125KCE-TFD-522: 10 HP
Máy nén Copeland ZR125KCE-TFD-422: 10 HP
Máy nén Copeland ZR144KC-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZR144KCE-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZR144KC-TFD-422: 12 HP
Máy nén Copeland ZR144KCE-TFD-422: 12 HP
Máy nén Copeland ZR160KC-TFD-550: 13 HP
Máy nén Copeland ZR160KCE-TFD-550: 13 HP
Máy nén Copeland ZR190KC-TFD-550: 15 HP
Máy nén Copeland ZR190KCE-TFD-550: 15 HP
Máy nén Copeland ZR250KC-TWD-522: 20 HP
Máy nén Copeland ZR310KC-TWD-522: 25 HP
CÁC MODEL MÁY NÉN LẠNH COPELAND SCROLL ZP ( GAS LẠNH: R410; ĐIỆN ÁP: 380V / 50Hz ):
Máy nén Copeland ZP42KSE-TFD-52E: 4 HP
Máy nén Copeland ZP61KCE-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZP61KCE-TFD-420: 5 HP
Máy nén Copeland ZP67KCE-TFD-420: 5,2 HP
Máy nén Copeland ZP67KCE-TFD-522: 5,2 HP
Máy nén Copeland ZP72KCE-TFD-522: 6 HP
Máy nén Copeland ZP83KCE-TFD-450: 7 HP
Máy nén Copeland ZP91KCE-TFD-522: 8 HP
Máy nén Copeland ZP103KCE-TFD-522: 9 HP
Máy nén Copeland ZP103KCE-TFD-422: 9 HP
Máy nén Copeland ZP120KCE-TFD-522: 10 HP
Máy nén Copeland ZP137KCE-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZP137KCE-TFD-422: 12 HP
Máy nén Copeland ZP144KCE-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZP154KCE-TFD-522: 13 HP
Máy nén Copeland ZP182KCE-TFD-522: 15 HP
Máy nén Copeland ZRD61KCE-TFD-532: 5 HP
Máy nén Copeland ZRD72KC-TFD-433: 6 HP
Máy nén Copeland ZPD72KCE-TFD-433: 6 HP
Máy nén Copeland ZPD72KCE-TFD-433: 6 HP
CÁC MODEL MÁY NÉN LẠNH COPELAND SCROLL ZB ( GAS LẠNH: R22, R404, R407,…; ĐIỆN ÁP: 220V / 380V / 50Hz ); ( KQ: -12°C | KQE: -15°C ) :
Máy nén Copeland ZB15KQ-TFD-524: 2 HP
Máy nén Copeland ZB15KQE-TFD-524: 2,0 HP
Máy nén Copeland ZB19KQ-TFD-524: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZB19KQE-TFD-524: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZB19KQE-PFJ-524: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZB21KQ-TFD-524: 3 HP
Máy nén Copeland ZB21KQE-TFD-524: 3 HP
Máy nén Copeland ZB26KQ-TFD-524: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZB26KQE-TFD-558: 4 HP
Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-524: 4 HP
Máy nén Copeland ZB29KQE-TFD-524: 4 HP
Máy nén Copeland ZB38KQ-TFD-558: 5 HP
Máy nén Copeland ZB38KQE-TFD-558: 5 HP
Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-524: 6 HP
Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-558: 6 HP
Máy nén Copeland ZB45KQE-TFD-558: 6 HP
Máy nén Copeland ZB48KQ-TFD-558: 7 HP
Máy nén Copeland ZB48KQE-TFD-558: 7 HP
Máy nén Copeland ZB58KQ-TFD-550: 8 HP
Máy nén Copeland ZB58KQE-TFD-550: 8 HP
Máy nén Copeland ZB66KQ-TFD-550: 9 HP
Máy nén Copeland ZB76KQ-TFD-550: 10 HP
Máy nén Copeland ZB76KQE-TFD-550: 10 HP
Máy nén Copeland ZB88KQ-TFD-550: 12 HP
Máy nén Copeland ZB88KQE-TFD-550: 12 HP
Máy nén Copeland ZB95KQ-TFD-550: 13 HP
Máy nén Copeland ZB114KQ-TFD- 550: 15 HP
Máy nén Copeland ZB114KQE-TFD-550: 15 HP
COPELAND SCROLL- CHINA Gas R404, R134, R407, chạy cho kho mát
Máy nén Copeland ZX15KCE- TFD-558: 2 HP
Máy nén Copeland ZX21KCE.TFD.558: 3 HP
Máy nén Copeland ZX30KCE-TFD-558: 4 HP
Máy nén Copeland ZX38KCE-TFD-558: 5 HP
Máy nén Copeland ZX45KCE-TFD-558: 6 HP
Máy nén Copeland ZX5IKCE-TFD-558: 7,5 HP
COPELAND SCROLL- CHINA Gas R404, R134, R407, chạy cho kho đông
Máy nén Copeland ZXI06KCE-TFD – 687: 2 HP
Máy nén Copeland ZXI08KCE-TFD -687: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZXI09KCE-TFD-687: 3 HP
Máy nén Copeland ZXI11KCE-IFD-647: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZXI14KCE-TFD-647: 4 HP
Máy nén Copeland ZXI15KCE-TFD-647: 5 HP
Máy nén Copeland ZXI18KCE-TFD-557: 6 HP
Máy nén CopelandZXI21KCE-TFD-557: 7,5 HP

nâng lông mày.

.

Với dịch vụ lấy mỡ mí dưới luôn được nhiều cô nàng ưu tiên lựa chọn hàng.

.

Với dịch vụ cắt mắt tuổi trung niên luôn được nhiều cô nàng ưu tiên lựa chọn hàng.

.

Với dịch vụ mua bảo hiểm nhân thọ nào tốt luôn được tìm kiếm rất nhiều.

.