0911.219.479

Daikin JT160BCBY-1L

Máy nén lạnh Daikin JT160BCBY-1L là dòng block máy lạnh tiên tiến đi đầu của Thailand sản phẩm của Daikin JT160BCBY-1L luôn có đ...